ClearX Logo

КОЛЕКТИВНО КУПУВАЊЕ​ КВАЛИТЕТЕН КЛИМА УРЕД

Пријавувањето за колективно купување на инвертер клима уреди заврши на 31.07.2023 година.

1020

потрошувачи се пријавија за оваа кампања