ClearX Logo

КОЛЕКТИВНО КУПУВАЊЕ Квалитетен клима уред

Политика за приватност ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Заштита на лични податоци при учество во кампања за колективно купување на висококвалитетни клима уреди.

Контролор на лични податоци: Организација на потрошувачите на Македонија, 50та Дизвизија 10А, 1000 Скопје, е-пошта: opm@opm.org.mk.

Организација на потрошувачите на Македонија (ОПМ), како оператор на веб-страницата www.kolektivnokupuvanje.mk, е свеснa за важноста од заштитата на вашите лични податоци и ја почитува вашата приватност. Ние внимателно ги користиме и чуваме вашите лични податоци. Ја цениме вашата доверба, поради што гарантираме безбедност и доверливост при користењето и обработката на вашите лични податоци.

Ние ги собираме и обработуваме вашите лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци и подзаконски акти за заштита на личните податоци, имено врз основа на вашата согласност што ни ја дадовте при регистрирањето на порталот www.kolektivnokupuvanje.mk

I. КОИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРАТЕ ЗА МЕНЕ, ЗОШТО И КОЈА Е ПРАВНАТА ОСНОВА ЗА ОВА?

(1) Регистрирање за колективно купување Кој и зошто: Кога се регистрирате за колективно купување, мора да го внесете вашето име, презиме, адреса на е-пошта и телефонски број. Овие податоци се задолжителни за успешна регистрација и се обработуваат за следните цели:

 1. известување во процесот на колективно купување,
 2. достапност на написи поврзани со предметот на колективното купување,
 3. обезбедување информации за понудата за колективно купување,
 4. обезбедување на единствен код кој ќе ви овозможи да го остварите вашето право да го купите уредот според условите на колективното купување од избраниот добавувач,
 5. обезбедување информации и помош при регистрација и учество во колективно купување,
 6. проверка на задоволството од колективното купување.

Секогаш кога ќе ја посетите веб страницата, можете да ги користите вашето корисничко име и лозинка за да пристапите до вашиот кориснички профил. Корисничкото име и лозинката се недвосмислено одредени и поврзани со внесените податоци.

Правна основа: Обработката на личните податоци за горенаведените цели се заснова на вашата согласност во согласност со член 10, став 1, алинеја 1 и член 11 од Законот за заштита на личните податоци .. Ние не сме одговорни за какви било грешки, спорови или штети кои произлегуваат од обезбедувањето неточни информации.

Колку долго: Вашите податоци ќе ги чуваме најдолго 5 години од завршувањето на проектот CLEAR-X (Договор за финансирање на проектот CLEAR-X: Европска комисија, CINEA, договор бр. 101033682.

(2) Регистрирање за примање новости и понуди од ОПМ Што и зошто: Кога се регистрирате за колективно купување, имате опција да наведете дека се согласувате ОПМ да ви испраќа е-новости и известувања за своите понуди. Во таков случај, ја обработуваме вашата e-mail адреса, која ја внесувате во онлајн формуларот, како и датумот и времето на регистрација. Ние ги обработуваме наведените податоци со цел да ве информираме за новите случувања и да ја докажеме вашата согласност.

Правна основа: Обработката на личните податоци за горенаведените цели се заснова на вашата согласност во согласност со точка член 10, став 1, алинеја 1 и член 11 од Законот за заштита на личните податоци. Ние не сме одговорни за какви било грешки, спорови или штети кои произлегуваат од обезбедувањето неточни информации. Колку долго: Се додека не се откажете од услугата за известување. Можете да се откажете од примање е-новости во секое време со кликнување на означената врска во примената е-пошта или со испраќање е-пошта на opm@opm.org.mk.

(3) Обезбедување информации потребни за да се препорача најсоодветен производ Што и зошто: Кога ќе се најавите на профилот што сте го регистрирале за колективно купување, ќе ве прашаме за дополнителни информации за да можеме да го препорачаме најсоодветниот производ. Обезбедувањето на овие дополнителни информации е опционално, но без нив не можеме да ве советуваме кој производ е најдобар за вас.

Правна основа: Обработката на личните податоци за горенаведените цели се заснова на вашата согласност во согласност со точка член 10, став 1, алинеја 1 и член 11 од Законот за заштита на личните податоци. Ние не сме одговорни за какви било грешки, спорови или штети кои произлегуваат од обезбедувањето неточни информации.

Колку долго: Вашите податоци ќе ги чуваме најдолго уште 6 месеци од крајот на колективното купување на клима уреди.

II. ДАЛИ МОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЌЕ БИДАТ ОТКРИЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА?

Покрај нас, пристап до вашите лични податоци имаат само нашите договорни обработувачи, кои ги одржуваат нашите веб-страници за нас и обезбедуваат нивно хостирање, ни помагаат во техничката имплементација на кампањата, обезбедуваат центар за повици за помош на учесниците во кампањата итн. Договорните обработувачи постапуваат според нашите упатства и не смеат да ги користат вашите лични податоци за која било друга цел.

Во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) и Законот за заштита на лични податоци, без ваша согласност, нема да ги направиме достапни вашите податоци на трети страни освен на нашите договорни обработувачи или партнери, нема да ги продаваме или да ги користиме на кој било начин освен за целите кои се изречно наведени во овој документ.

III. КАКО ГИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

Кога ги обработуваме вашите лични податоци, постапуваме во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) и Законот за заштита на личните податоци. При обработка на вашите лични податоци, користиме организациски, технички и други соодветни мерки за заштита на личните податоци со цел да спречиме неовластен пристап или уништување на податоците, нивна измена или губење и неовластена обработка.

IV. КОИ ПРАВА МИ ГИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА МОИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка и користење на вашите податоци во секое време. Во овој случај, ќе ги избришеме вашите лични податоци. Ви го гарантираме правото на: пристап до вашите податоци што ги обработуваме: на ваше барање, ќе ви обезбедиме пристап до вашите лични податоци и примерок од вашите лични податоци што ги обработуваме. Ние, исто така, на ваше барање, можеме да ви обезбедиме информации за целта на обработката, видовите и периодите на чување на личните податоци за кои станува збор; ќе ви доставиме список на корисници на кои им се доставени личните податоци, наведувајќи ја правната основа и целта за давање на користење;

 • исправка на неточни лични податоци;
 • ограничувања за обработка на вашите лични податоци, доколку на пр. вие се противите на нивното бришење и наместо тоа барате само ограничување на нивната употреба;
 • приговор кога вашите податоци се обработуваат заради остварување на легитимен интерес;
 • бришење на податоци: можете да побарате бришење на вашите податоци ако, на пример, повеќе не се потребни за целите за кои се собрани или обработувани, или ако ја повлечете својата согласност;
 • преносливост на податоци: имате право да ги пренесете вашите податоци на друг контролор; за да го остварите ова право, ние мора вашите податоци да ви ги обезбедиме во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат. Онаму каде што е технички изводливо, имате право да побарате пренесувате на вашите лични податоци директно на друг контролор.

Сите наведени права можете да ги остварите со испраќање на вашето барање на opm@opm.org.mk или по пошта на следната адреса: Организација на потрошувачите на Македонија, 50та Дизвизија 10А, 1000 Скопје. Доколку мислите дека обработката на личните податоци го прекршила важечкото законодавство, можете да поднесете жалба до Агенцијата за заштита на личните податоци.