ClearX Logo

КОЛЕКТИВНО КУПУВАЊЕ Квалитетен клима уред

Поднесете бесплатна и необврзувачка апликација сега!

Придружете се на

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ СЕГА
РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ СЕГА
Man with air conditioner

Важни информации за колективното купување

Дали имате прашања за колективното купување на клима уреди? Кои се придобивките? Проверете ги резултатите од независниот компаративен тест на организациите на потрошувачи, во кој учествуваше ОПМ како дел од проектот CLEAR-X. Потрошувачите имаат пристап до резултите од тестот бесплатно.

Собравме неколку клучни информации за вас.

ПОВЕЌЕ ЗА КОЛЕКТИВНОТО КУПУВАЊЕ СЕ ЗА НАШЕТО ТЕСТИРАЊЕ

Доколку сакате да процените каков клима уред ви е потребен, користете го калкулаторот на ОПМ

Clear X Kalkulator
iStock-1364578222

LP News

Битни информации за потрошувачите поврзани со клима уредите, правилно и економично користење и редовно одржување.

Учествувајте во колективното купување!

Registration

РЕГИСТРАЦИЈА

Регистрирајте се бесплатно што е можно поскоро за да учествувате во колективното купување. Ќе добиете необврзувачка понуда за колективно купување.

Email

ПОНУДА

За неколку недели, ќе добиете понуда за колективно купување по е-пошта. Во тој период ќе одлучите дали да го купите производот или не.

Contract

КУПУВАЊЕ

Можете да купите директно од понудувачот. Одлуката ќе биде ваша. Залихите се ограничени, затоа не задоцнувајте.

CLEAR-X Logo RGB with baseline

CLEAR-X: партнер на потрошувачите во зелената транзиција и заштедете на сметките за електрична енергија

CLEAR-X има за цел да им олесни на потрошувачите низ Европа да се префрлат на обновливи извори на енергија и енергетски ефикасни технологии со ниска содржина на јаглерод и да им помогне да ги намалат сметките за потрошена електрична енергија.

Проектот има за цел да им помогне на потрошувачите да инвестираат во обновлива енергија во домот по прифатлива цена преку примена на мерките за енергетска ефикасност. Преку колективното купување што ќе се спроведе во рамките на проектот, на потршувачите ќе им се овозможи да купат безбедни, независно споредбено тестирани уреди и да имаат пристап до доверливи информации и совети во текот на процесот на колективно купување. Како резултат на тоа, потрошувачите ќе можат да применуваат технологии кои продуцираат ниско количество на јаглерод, да ја зголемат нивната заштеда на енергија и намалат нивните трошоци за користење на електрична енергија.

Дознајте повеќе за Clear X и неговите партнери

Членови на конзорциумот